VIS INSPECTION

H VIS INSPECTION είναι ένα ακόμα κομμάτι της VIS GROUP που σχετίζεται με την επιθεώρηση οχημάτων και όχι μόνο. Η πολυετή τεχνογνωσία και εμπειρία του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας μας διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες που ορίζονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούν την επιθεώρηση επαγγελματικών οχημάτων. Οι κανονισμοί επιθεώρησης δημιουργήθηκαν βάσει του νόμου για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου εργατικού ατυχήματος.

Η VIS INSPECTION διαθέτει μια σειρά από υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή ικανότητα μιας εταιρείας και τη βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της:

Επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων:

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τα άτομα και τις εταιρείες που λειτουργούν ή έχουν τον έλεγχο του ανυψωτικού εξοπλισμού, είτε είναι κάτοχοι του εξοπλισμού είτε όχι. Πρόκειται για μια ενδελεχή εξέταση του ανυψωτικού μηχανήματος για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλο για το σκοπό του και ασφαλές στη χρήση του. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από το έμπειρο προσωπικό της VIS INSPECTION και τα ευρήματα κοινοποιούνται στον υπεύθυνο της εταιρείας για τον εξοπλισμό και στην αρμόδια αρχή. Τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα με τον εξοπλισμό που θα μπορούσαν να τον εμποδίσουν να λειτουργήσει σωστά πρέπει να αναφέρονται και να επιλύονται πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού του χειριστή και μπορεί να αποτρέψει την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος.

Επιθεώρηση ανελκυστήρων:

H επιθεώρηση της λειτουργικότητας ενός ανελκυστήρα είναι κομβικής σημασίας για μια πολυκατοικία και πρέπει να είναι σε άριστη  κατάσταση λειτουργίας, ώστε να μπορούν να παρέχουν απρόσκοπτη εξυπηρέτηση στους χρήστες τους. Η επιθεώρηση ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική από το νόμο και διενεργούνται περιοδικά για να διασφαλίζεται ότι ένας ανελκυστήρας είναι ασφαλής στη χρήση. Οι πολύπειροι επιθεωρητές ανελκυστήρων της VIS INSPECTION ελέγχουν και εξετάζουν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία του ανελκυστήρα: Από τα κιβώτια ελέγχου, τη λειτουργία της πόρτας, τα ηλεκτρικά κυκλώματα, την καλωδίωση του ανελκυστήρα και πολλά άλλα – κάθε πράγμα λαμβάνεται υπόψη από τους επιθεωρητές της VIS INSPECTION και πριν την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας του ανελκυστήρα.

Επιθεώρηση Υγραερίου:

Η VIS INSPECTION είναι ειδική στην επιθεώρηση ασφάλειας υγραερίου όπου ελέγχονται τα επαγγελματικά οχήματα που μεταφέρουν υγραέριο, με σκοπό τη σωστή και ασφαλή μεταφορά του. Το υγραέριο, ως εύφλεκτο υλικό, χρειάζεται ειδικό χειρισμό και εξειδικευμένες γνώσεις τόσο από τον οδηγό όσο και από τον επιθεωρητή υγραερίου. Οι επιθεωρητές της VIS INSPECTION είναι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενο και διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία στο χώρο των επιθεωρήσεων επαγγελματικών οχημάτων και οικιών και είναι πάντοτε έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης.  Η VIS INSPECTION ειδικεύεται και στην επιθεώρηση συσκευών αερίου και των εξαρτημάτων τους για να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη χρήση της συσκευής. Πρόκειται για μια διαδικασία επιθεώρησης συσκευών αερίου και των εξαρτημάτων τους όπως ο σωλήνας, ο ρυθμιστής, οι καυστήρες κ.λπ. που διασφαλίζει ότι η συσκευή σας λειτουργεί σωστά και ότι το αέριο καίγεται πλήρως. Ο έλεγχος ασφάλειας αερίου εκτελείται από εγγεγραμμένο και πιστοποιημένο μηχανικό ασφάλειας αερίου της VIS INSPECTION o οποίος εκδίδει και τη βεβαίωση καταλληλότητας.

Επιθεώρηση Παιδικών Χαρών:

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι πάντα σε πρώτο πλάνο και στη VIS INSPECTION στοχεύουμε στο να επιθεωρήσουμε τις παιδικές χαρές είτε πρόκειται για νέες και ολοκληρωμένες είτε για υπάρχουσες που έχουν ήδη συντηρηθεί και πρέπει να επιθεωρηθούν. Ωστόσο, η ασφάλεια των παιδιών στις παιδικές χαρές δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον αρχικό σχεδιασμό του χώρου και την επιλογή του εξοπλισμού. Η συνεχής διαχείρισή του και η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων επιθεώρησης και συντήρησης είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να διατηρηθούν οι ασφαλείς ευκαιρίες για τα παιδιά να παίζουν δημιουργικά. Οι επιθεωρήσεις αφορούν ολόκληρο τον χώρο και όχι μόνο τον εξοπλισμό ενώ οι επιθεωρητές της VIS INSPECTION εξετάζουν τα μονοπάτια, τους φράχτες, τα καθίσματα κ.λπ. και οτιδήποτε άλλο ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας.

Μέσα από την τακτική επιθεώρηση, εξετάζεται η βασική κατάσταση του εξοπλισμού ενώ μέσα από την επιθεώρηση λειτουργίας εξετάζεται λεπτομερέστερα ο εξοπλισμός και ορισμένοι τύποι μικρής φθοράς, ενώ η ετήσια επιθεώρηση εξετάζει βανδαλισμούς, μικρές και μεγάλες φθορές, μακροπρόθεσμα δομικά προβλήματα, αλλαγές στην τυπική συμμόρφωση και πρακτική σχεδιασμού, εκτίμηση κινδύνου κ.λπ. και πραγματοποιείται από τους επιθεωρητές της VIS INSPECTION.

Επιθεώρηση για ΙSO9001:

Η διαδικασία δοκιμής και επιθεώρησης για το ISO 9001 χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης υλικού, προϊόντων και υπηρεσιών μιας εταιρείας και επαληθεύουν ότι υπάρχει συμμόρφωση  με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το κράτος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία o επιθεωρητής της VIS INSPECTION βεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες βάσει προγράμματος. Αυτά τα χρονοδιαγράμματα δοκιμών και οι επιθεωρήσεις απαιτούνται για την ικανοποίηση των υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων του ISO 9001 σχετικά με τον έλεγχο παραγωγής και την εξυπηρέτηση. Οι επιθεωρητές της VIS INSPECTION διεξάγουν τις δοκιμές και την επιθεώρηση με αμερόληπτο τρόπο διασφαλίζοντας ότι πληρούνται όλες οι καθορισμένες απαιτήσεις για τη διατήρηση της ταυτότητας των ελεγχόμενων προϊόντων, τη διασφάλιση της ταυτοποίησης των προϊόντων δοκιμής και τις δοκιμές μηχανικού ελέγχου.

Επιθεώρηση Απορριμματοφόρου:

Στη VIS INSPECTION παραμένουμε προσηλωμένοι στη βέλτιστη λειτουργία των επαγγελματικών οχημάτων και οι επιθεωρητές μας είναι στο πλευρό των επιχειρήσεων για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του στόλου τους. Στα απορριμματοφόρα ελέγχεται η μηχανική τους αρτιότητα αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των πατιδίων, της ζυγαριάς και της χωρητικότητας κάδων όπως ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές της κάθε χώρας.

Επιθεώρηση μηχανημάτων για ασφαλή λειτουργία:

Η VIS INSPECTION επιθεωρεί κάθε είδους μηχανήματα, δίνοντας έμφαση στη σωστή λειτουργία τους και αυξάνοντας έτσι τόσο το επίπεδο ασφαλείας στον εργασιακό χώρο όσο και την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων. Μέσα από την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων, οι επιχειρήσεις αυξάνουν την αποδοτικότητα τους και την παραγωγικότητα τους και αυτό συνεπάγεται σε περαιτέρω αύξηση των εσόδων και ελαχιστοποίηση της ζημιάς.

Επιθεώρηση ψυκτικών θαλάμων και οχημάτων ψυγείων:

Με την μεταφορά και συντήρηση ευπαθών προϊόντων να είναι καίριας σημασίας για τη δημόσια υγεία, η VIS INSPECTION επιθεωρεί τα οχήματα ψυγεία που μεταφέρουν τα αγαθά αλλά και τα ψυγεία που βρίσκονται στις επιχειρήσεις. Σε συνεργασία με τις εταιρείες μεταφοράς και αποθήκευσης, η VIS INSPECTION βοηθά στη σωστή και ασφαλή μεταφορά των ευπαθών προϊόντων μέσα από την άρτια επιθεώρηση και βάσει των πρωτοκόλλων που ορίζονται από τον κατασκευαστή.

Μάθετε περισσότερα για αυτή την υπηρεσία