Σεμινάρια

Εκπαιδευτικό κέντρο (VIS) Vehicle Inspection Services Ltd

Εκπαιδευτικά προγράμματα:

Ασφάλεια και υγεία

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και όλων των συντελεστών παραγωγής, με την εισαγωγή στην παραγωγική αλυσίδα χιλιάδων επικινδύνων ουσιών, με την πολυπλοκότητα και την αναβάθμιση της εργασιακής και επαγγελματικής δραστηριότητας η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων αποτελεί έργο πρωταρχικής σημασίας. Η πρόληψη των κινδύνων και η επιτήρηση της υγείας των εργαζομένων εκεί όπου επιβάλλεται, αποτελούν υποχρεώσεις του εμπλεκόμενου εργοδότη. Σημειώνεται ωστόσο ότι η καλή υγεία και η ευεξία των εργαζομένων συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση των γενικότερων κοινωνικών και οικονομικών δεικτών κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΕΚΚΟ ADR - διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οι διεθνείς χερσαίες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων διέπονται από συμφωνίες που έχουν συνάψει οι αρμόδιοι διεθνείς φορείς. Οι κανόνες των εν λόγω συμφωνιών προσαρμόζονται τακτικά στην τεχνική πρόοδο με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας.

ΕΚΚΟ Π.Ε.Ι. - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.

Πρώτες βοήθειες - Πρώτες βοήθειες απινιδωτής

Πρώτες Βοήθειες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε μη απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Σκοπός είναι να μειώσουμε τον πόνο του θύματος και να διατηρήσουμε ένα τραύμα σταθερό, αποκλείοντας όσο το δυνατόν γίνεται την επιδείνωσή του. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ονομάζεται η τεχνική η οποία αποτελείται από θωρακικές συμπιέσεις και διασωστικές αναπνοές. Εφαρμόζουμε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφόσον διαπιστώσουμε ότι ένα θύμα δεν αναπνέει, προκειμένου να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό του οξυγονωμένο. Είναι γνωστή επίσης και ως “το φιλί της ζωής”.

Μηχανολογία

Εάν η λειτουργία των μηχανών, αλλά ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, και οδήγησή τους, σού φαντάζουν ως μία σημαίνουσα τέχνη, τότε ο Τομέας της Μηχανολογίας και Μεταφορών που θα σε οδηγήσει στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία!

Εκπαίδευση σε αναλογικούς και ηλεκτρονικούς ταχογράφους - πρακτική εξάσκηση

Διαθέτοντας τα κατάλληλα πτυχία εκπαιδευτών, η (VIS) Vehicle Inspection Services Ltd διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε οδηγούς, σε διαχειριστές στόλου και σε τεχνίτες συνεργείων αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο των ταχογράφων και την ορθή χρήση τους.

Χειριστές μηχανημάτων

Τον εξειδικευμένο άνθρωπο όπου με την κατάλληλη υποδομή χειρίζεται τα μηχανήματα σε εργοταξιακούς χώρους